КУРСOВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК 

Целогодишно предлагаме курсове по немски език за деца, ученици и възрастни.

Програмите са разработени според възрастта и нуждите на курсистите и  могат да бъдат целогодишни или интензивни.

Обученията се извършват изцяло на немски език според нивото на владеене на курсистите.

По време на курса, курсистите придобиват знания и лексика, която им помага да водят разговор. В часовете имате възможност да участвате в серия диалози свързани с теми от нашето ежедневие. 

Диалозите и темите са съобразени с нивото на курсистите. 

При необходимост, всеки курсист може да получи допълнителна консултация.

 

Групова, индивидуална или полуиндивидуална форма на обучение

 

Груповите обучения се организират от минимум трима курсиста според предварително определен график.

По време на подготовката развивате четирите езикови умения - четене, писане, слушане и говорене:

 • богато разнообразие на упражнения за слушане
 • усвояване на граматиката по време на часовете
 • разширяване на речниковия запас с помощта на различни теми
 • развиване на уменията за водене на разговор с помощта на ролеви игри, презентации и дискусии
 • активиране на пасивния речник в активен
 • упражнения за писане на текстове
 • четене с разбиране

 

ЦЕНА за групова форма - 349 лв (група минимум от 3-ма курсиста)

По време на курса, курсистите придобиват знания и лексика, която им помага да водят елементарен разговор. По време на занятията куристите имат възможност да участват в серия диалози свързани с теми от нашето ежедневие. 

Диалозите и темите са съобразени с нивото на курсистите. 

При необходимост, всеки курсист може да получи допълнителна консултация.

Полуиндивидуална форма на обучение - 2-ма курсиста

Обучението позволява да бъдат надграждани всички умения, както и при груповата форма:

 • възможност за гъвкав график
 • индивидуално темпо на работа
 • избор на пакет часове според нуждите на курсистите
 • работа според индивидуални нужди на курсистите

ЦЕНА за полуиндивидуална форма - 12лв на уч.час за всеки курсист

Индивидуална форма на обучение 

Обучението позволява да бъдат надграждани всички умения, както и при груповата форма:

 • гъвкав график
 • online връзка с преподавателя според нуждите/ часовете могат да бъдат в дистанционна форма при желание/
 • индивидуално темпо на работа
 • избор на пакет часове според нуждите на курсиста
 • работа според индивидуалните нужди на курсиста
 • възможност за промоции при заплащане на по-голям брой часове
 • възможност за по-специализиран курс по немски - според направлението,в  което желае да се развива курсиста

ЦЕНА за индивидуална форма на обучение - 14 лв на уч.час (възможност за отстъпки при избор на пакет часове)