За момента обученията по холандки език са само в индивидуална форма.

Програмите за обучение на холандски език се избират след консултация с преподавател и посещнията се определят спрямо графика на преподавателя и курсиста.

Всеки план за обучение се изготвя спрямо целите и желанията на  обучаемия.